INTERPRETER

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE W PROJEKCIE

Wynikiem projektu ma być kompilator języka programowania Pascal,zaimplementowany w języku Java.
  Zadania kompilatora:
 • wczytanie pliku txt;
 • analiza kodu pod względem:
  • leksykalnym - scaner;
  • składniowym - walidator;
  • interpreter;
  Założenia do kompilatora:
 • program obsługuje zmienne typu real i integer (brak typów boolean i string)
 • w instrukcji read(z) zmienna z musi być typu integer;
 • nie może być zagnieżdżeń potrójnych oraz zagnieżdżeń typu if w if i for w for natomiast program obsługuje zagnieżdżenia typu for w if oraz if w for;
 • zarówno w instrukcji if jak i w pętli for nie może być zagnieżdżonych w sobie bloków begin end; ;
 • w wyrażeniach arytmetycznych nie może być zagnieżdżenia w sobie nawiasów;
 • liczby ujemne występujące po znakach arytmetycznych (+,-,*,/) należy umieścić w nawiasy

pobierz