ITP - interpreter jezyka PascalProjekt powstał na potrzeby przedmiotu Sieci i systemy wirtualne

pobierzKierownik projektu:Marcin Kozak
Programista:Jolanta Ku¶
Programista:Justyna Taraszkiewicz
studenci I MUZ Informatyka
Akademia Podlaska w Siedlcach