SCANER


Scaner dokonuje analizy leksykalnej programu zgodnie z notacją BNF

POBIERZ